GOLEM – programovací jazyk GUBAS  Zpäť na hlavnú stránku

GUBAS je skratka z názvu Golemov Užívateľský BASIC . Celý GOLEM pre SM 3-20 bol napísaný ako množstvo samostatných modulov v upravenom jazyku VUBAS . Modulová štruktúra bol základ úspechu. Užívatelia nemali normálne prístup k týmto zdrojovým textom, ktoré zabezpečovali všetky príkazy GOLEM-a.

Celé to bolo postavené v ideológii PERTEC-u ako menu pre operátora, ktorý zapisoval dáta a supervízora (vedúceho operátora) ktorý to všetko organizoval, definoval štruktúru užívateľských dát a nahrával dáta na magnetickú pásku.

Už hneď na začiatku sme zistili, že veľkost programového modulu na disku ovplyvňoval počet použitých riadkov zdrojového textu. Keď som sa spätnými prekladmi dopracoval k tabuľke príkazov jazyka, došlo k rozhodnutiu. Interpretor jazyka pracoval s čislom, napríklad 215 bol príkaz PRINT . Potom nebol problém skrátiť všetky príkazy na dva znaky a v tabulke bolo 216 PR .

Ukázka jazyka GUBAS

GOLEM Ukázka jazyka GUBAS

A teraz to isté v jazyku BASIC

10 PRINT "VFU-CONTROL"
20 PRINT "FILE = "; \ INPUT #0:F$
30 OPEN F$ FOR INPUT AS FILE #1
40 OPEN "LP:" FOR OUTPUT AS FILE #2 DOUBLEBUF
50 IF END #1 THEN GOTO 99
60 INPUT #1:R$
70 IF SEG$(R$,1,2)="MS" THEN PRINT #2:%12;
80 PRINT #2:R$ \ GOTO 50
99 CLOSE #2 \ CLOSE #1
100 GOTO 10

Neskôr mi to vyčítali, že som skazil programovací jazyk BASIC, ale dosiahli sme skrátenie modulov, veď pamäti nebolo toľko ako dnes na PC .

Neskôr bol GUBAS sprístupnený aj programátorom, ktorí dokázali z nim robiť divy. Ale stále boli limitovaní na sekvenčné súbory alebo súbory s priamym prístupom s pevnou dĺžkou záznamu. Takže triedenie 1000 záznamov nepadalo do úvahy.

Čítať ďalej  Predošlá stránka