GOLEM – smutný koniec  Zpäť na hlavnú stránku

Zmena spoločenského systému v roku 1989 a rozvoj personálnych počítačov zmenili situáciu. Keď mal niekto na stole PC cítil sa ako kráľ, už nepotreboval žiadne výpočtové stredisko. Ženy ktoré zapisovali dáta cez GOLEM išli do dôchodku alebo si museli nájsť inú prácu.

GOLEM smutný koniec, ovládací panel to ukončil

Ovládací panel to ukončil

Na PC bola jednoduchá databáza DB3 a neskôr DB4. Tam si mohol užívateľ PC zapisovať svoje dáta a aj ich vyhodnocovať. Kedysi boli terminály PERTEC-u prepojené koaxiálnym káblom a obmedzenou dĺžkou, neskôr na minipočítačoch SMEP sa dala na prúdovej sľučke dosiahnuť väčšia vzdialenosť. Lenže teraz vznikali osamotené riešenia jednotlivcov. Svoje dáta si vymieňali na disketách, čistý individualizmus.

Na nových Windows bežal aj tabuľkový kalkulátor a videl som u zákazníka ako v Exceli robia odbyt výrobkov malej firmy. No fungovalo to dovtedy pokiaľ súbor vyrobený Excelom “nekýchol”. Vyznal sa v tom len autor a nemal žiadne zálohovanie dát.

Čoskoro sa to celé vrátilo späť. Jednotlivé PC sa spájali do siete, najskôr znova koaxiálným káblom na malé vzdialenosti a potom krúteným káblom. Dnes sú PC spojené cez firemnú sieť navzájom a cez Internet s celým svetom.

Raz sa ma jeden priateľ pýtal prečo som znova nezdvihol spadnutú zástavu GOLEM-a a neurobil GOLEM-a vo Windows či MS DOS. Nuž nebol som už zamestnanec Datasytému a naviac Datasystém sa rozpadol. To hlavné ale bolo, že nebola spoločenská objednávka. A tak to končí ako v pesničke : nikdy se nevrátí, pohádka mládí ..

Ing. Branislav Štofko  stofko.zohosites.com

Predošlá stránka