GOLEM – kópie displeja  Zpäť na hlavnú stránku

V papierovej forme sa zachovali kópie displeja urobené na mozaikovej tlačiarni. Dnes to vyzerá smiešne, ale vtedy to bol úspech. Aby to tak fungovalo, bolo potrebné aby mal displej kurzorovú adresáciu. Teda každý text a tým aj vstup dát bolo možné umiestniť na pevnom mieste. Obraz na displeji CM7202 potom neroloval ako na klasickom starom displeji u SM 3-10 .

Základné menu

GOLEM - Hlavné menu

Ako videl dáta operátor/operátorka

GOLEM Displej operátora pri vyhľadávaní podľa čísla vety

Supervízor alebo vedúci operátor mal dvojité menu.

GOLEM Menu supervízora časť 1
 
GOLEM Menu supervízora časť 2

Podľa vzoru PERTEC-a bolo zavedené aj menu asistenta, ktoré sa však príliš nepoužívalo.

GOLEM Menu asistenta supervizora

Čítať ďalej  Predošlá stránka