GOLEM – magnetická páska  Zpäť na hlavnú stránku

Treba povedať, že zo začiatku sme usilovne skrývali fakt, že prvé verzie GOLEM-a nevedeli pracovať s magnetickou páskou. Zatiaľ čo náš výstup z jazyka GUBAS išiel na tlačiareň cez operačný systém a teda patričný drajver, u mg. pásky to bolo inak.

Magnetická páska SMEP

GOLEM Magnetická páska

Operačný systém FOBOS sa choval k magnetickej páske ako k záložnému médiu. Mohol som tam nakopírovať napríklad všetky súbory s príponou .txt a preniesť ich na inú SM 3-20 . Formát zápisu na magnetickú pásku bol ale iný ako zvykli akceptovať sálové počítače JSEP.

SM 3-20 tak ako aj jej vzor PDP-11 mali takú peknú vlastnosť, že radič magnetickej pásky mal takú adresu ako reálne pamäťové bunky. Samozrejme tých adries bolo viac. Potom stačilo na príslušné adresy nastaviť odkial sa majú dáta prenášať, ich dĺžku a nakoniec ešte povel ZAPISUJ. Joj bolo že to slávy, keď sa to podarilo.

Sálové počítače JSEP vyžadovali na magnetickej páske na začiatku a na konci aj služobné informácie tzv. label . Pretože som mal s týmto skúsenosti z PERTEC-u , realizácii labelov nestálo nič v ceste. Prvú skúšobnú magnetickú pásku som doniesol k môjmu zákazníkovi na PERTEC XL-40 a tento ju čítal ako svoj produkt.

Nuž riešenie to bolo divoké, ale spoľahlivé. Pamatám si ako som s kolegom Ing.Melicharom toto predvádzal raz v Ostrave na pôde sesterskej firmy Kancelářske stroje. Kolegovia z Prahy žasli keď videli ako na SM 3-20 točíme pásku zápisom do registrov. Treba aj povedať, že mechaniky pre magnetickú pásku boli spolahlivejšie ako disky a neboli s nimi vážne problémy.

Zápisom na magnetickú pásku sa ukončilo obdobie neistoty. Neboli sme len vývojári-teoretici. Ja aj moji spolupracovníci sme chodili inštalovať GOLEM-a k zákazníkom. Občas sme doniesli aj nejaké požiadavky, samozrejme na SM 3-20 nešlo všetko splniť. Dôležité bolo aj to že sme videli, že sa náš produkt používa, čo nás povzbudzovalo pri ďalšom vývoji.

Istý čas používala GOLEM aj vtedy jediná banka v Bratislave. Keď si niekto prišiel vybrať do banky z vkladnej knižky peniaze, toto referentka zapisovala do formulára. Z formulára sa to zapisovalo cez GOLEM na disk a na konci pracovnej doby na magnetickú pásku, ktorá išla do sálového počítača banky. Teda žiadne fazulky ale vážne veci.

Čítať ďalej  Predošlá stránka