GOLEM – tlačiareň  Zpäť na hlavnú stránku

Poľská tlačiareň D-180

GOLEM Poľská tlačiareň D-180

Minipočítač SM 3-20 mal obvykle pripojenú mozaikovú tlačiareň. Na nej sa dal vypísať zdrojový text programu.

Prvá reálna úloha bola realizovať modul Tlač formátu. Lebo keď bol v GOLEM-e definovaný formát vety pre tú ktorú agendu, musel to schváliť programátor, ktorý neskôr dáta spracoval. Zatiaľ čo pri definícii formátu príslušný modul konvertoval čitateľné požiadavky do binárnej formy tu to bolo naopak.  Samozrejme aj my vývojári sme taký protokol využívali.

Iný modul GOLEM-a umožňoval Tlač dávky, teda dátového súboru vytvoreného v štruktúre podľa formátu.  Realizovať toto bolo v jazyku GUBAS hračka. V skutočnosti sa ale tlač dávky až tak nevyžadovala. Ovela viac sa čakalo na zápis dát na magnetickú pásku.

Čítať ďalej  Predošlá stránka